Dictionaries | References

एक घाव कीं दोन तुकडे

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
A quick dispatch.

Related Words

एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   टांकीचे घाव सोसावे तेव्हां देवपणास यावें   गांडीवर घाव घेणें   झाड पाहून घाव, मनुष्‍य पाहून शब्‍द   लेकाचें निघालें वर्‍हाड, कीं सासूनें करावें वेगळें बिर्‍हाड   एक तोंड करणें   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   सळो कीं पळो असें होणें   सो शाने एक मत्त   (दोन) पाटया टाकणें   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   हात गोड कीं हाट गोड   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   भिक्षापति कीं लक्षापति   सिंधु-सिंधु कीं बिंदु   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP