Dictionaries | References

एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें

एक घाव आणि दोन रुंडें प्रमाणें
ताबडतोब निकाल होईल अशा तऱ्हेने काम उरकावे. घोळ घालून बसूं नये.

Related Words

एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   टांकीचे घाव सोसावे तेव्हां देवपणास यावें   (दोन) पाटया टाकणें   उचललेले काम   गांडीवर घाव घेणें   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   सो शाने एक मत्त   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक जीव सदाशिव   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   नाजूक काम   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   मनाचें मोठेपण, देवाला करावें अर्पण   लेकाचें निघालें वर्‍हाड, कीं सासूनें करावें वेगळें बिर्‍हाड   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   किरकोळ काम   अटींचें काम   आपना वही जो आपने काम आवे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP