Dictionaries | References

एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो

एखादे वस्त्र फाटावयास आरंभ होताच जर एक दोन टाके ताबडतोब घातले तर ते आणखी फाटत नाही व अधिक शिवावे लागत नाही. याप्रमाणें एखादे विघ्न येण्याच्या सुमारासच जर त्याचा योग्य बंदोबस्त केला, रोगाचा वगैरे प्रदुर्भाव होताच उपशम केला तर पुढची पुष्कळच दगदग वांचते.तु०- One stitch in time saves nine.

Related Words

नऊ रत्नें   नऊ नगद, तेरा उधार   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   नऊ महारोग   नऊ नाग   नऊ नारायण   नऊ स्थायी भाव   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक पंथ (और) दो काज   एक शीख सध्या लाख   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   आठ पुरभय्ये आणि नऊ चौके-चुली   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   भूत आणि भीति एक गांवची   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP