Dictionaries | References

एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो

अंथरुणामध्ये अनेक ढेकूण असतां त्यांतील एक जर उतावळेपणानें निजणार्‍या मनुष्यास चावला तर तो लागलाच जागा होऊन सर्व सर्व ढेकणांस शोधून काढून मारून टाकतो. एका मनुष्याचा दोष अनेकांच्या नाशास कारण होतो. (गु.) एकने पापे सोनी होडी डुबे.

Related Words

फटकळ-फटकळ काळ   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक तोंड करणें   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   काळ विन्मुख होणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   खायला काळ वा भुईला भार   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक पंथ (और) दो काज   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   धैर्य पैका काळ अनुकूल, सर्व घडून येतें तात्काळ   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उदित काळ   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   उन्मत फो लुगड्याक काळ   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   भूत आणि भीति एक गांवची   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP