Dictionaries | References

एक दर बंदा, हजार दर खुले


(हिं.) एक दरवाजा बंद असला तर दुसरे हजार मोकळे आहेत. एका मार्गाने काम होत नसेल तर दुसरे मार्ग पाहावे. कोणत्‍या तरी मार्गानें ते होतेच. तु०- Where there's a will, there's a way. एक घर उणे तर दस घर पुणें.

Related Words

हजार वळसे आणि एक गांठ   सुण्या हजार गोत्रां   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   एक पंथ (और) दो काज   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक शीख सध्या लाख   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   बंदा-बंदे गुलाम   एक ओढ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   यक तन्दुरुस्ती, हजार न्यामत बरोबर आस्त   भूत आणि भीति एक गांवची   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एकूण एक   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP