Dictionaries | References

एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी

हा उखाणा आहे
याचे उत्तर हरभरा असे आहे. काही ठिकाणी जेपाळ असेंहि उत्तर देतात. जेपाळाच्या दाण्यासहि दोन फोडी असतात व तो भयंकर रेचक असतो. म्हणच आहेः जेपाळाची मात्रा आणि स्वर्गाची यात्रा.

Related Words

एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   एक पंथ (और) दो काज   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एक तोंड करणें   खाई शेर दाणा   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   सो शाने एक मत्त   (दोन) पाटया टाकणें   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   दोन जिवांचा निवाडा होणें   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक तीळ सात ठिकाणीं   यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी   कोंबडा कोंबडीला दाणा टाकून तमाशा पाहतो   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   भूत आणि भीति एक गांवची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP