Dictionaries | References

एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं


पाहुणा मनुष्य आला तर त्याचा पहिल्या दिवशी विशेष आदर होतो, दुसर्‍या दिवशी साधारण होतो
पण तिसर्‍या दिवशी राहिल्यास अनादर होण्याचा संभव असतो. तेव्हां शाहाण्या मनुष्यानें फार दिवस पाहुणचाराची अपेक्षा करूं नये.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   प्रहर दिवस येणें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   एक जीव सदाशिव   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   केव्हां नाहीं केव्हां   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   एकूण एक   खायाप्यायाचे-खाण्यापिण्याचे दिवस   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   धोंड दिवस   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   सरकारी पाहुणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP