Dictionaries | References

एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी

एक नकार दिला म्हणजे पुढली सर्व ब्याद टळते. होय म्हटले म्हणजे मग लचांडे उत्पन्न होतात. तेव्हां नकार देण्याचा निर्भीडपणा धरला पाहिजे. पुढे पहा.

Related Words

एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   नकार   सो शाने एक मत्त   एक पंथ (और) दो काज   एक शीख सध्या लाख   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक तीळ सात ठिकाणीं   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   रानांतुल्या मांकडाक गांवां हाण्णु सोळळेले वारी   धनवंताला विघ्नें फार, गरीबाला थोडीं   एका लग्नाक बारा विघ्नें   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   भूत आणि भीति एक गांवची   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP