Dictionaries | References

एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं

१. मौन स्वीकारणें
काही हालचाल न करणें
‘बाळा! तुला लाडू देऊं कीं करंजी हवी, असे त्याला शंभर वेळा विचारले असेल
पण त्याचेकडून एक नाही दोन नाही.’ -करमणूक. २. कोणाच्या अध्यामध्यांत न पडणें
तटस्थता स्वीकारणें.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
Used of one who is utterly uncommunicative, who does not respond to questions.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   केव्हां नाहीं केव्हां   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक जीव सदाशिव   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP