Dictionaries | References

एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच


एकाच माळेचे मणी. उडदामाजीं काळेगोरे पहा.

Related Words

एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   सो शाने एक मत्त   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   एक जीव सदाशिव   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   अंधारांत सर्व रंग सारखेच   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   एकूण एक   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP