Dictionaries | References

एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?

(गो.) एकदां विष्ठेची एक टोपली डोकीवर घेतल्यानंतर दुसरी घेण्यास उणेपणा कसला? एखाद्या माणसानें एक वेळ हीनपणाचे काम प्रसंगानुसार केल्यानंतर पुनः तसाच प्रसंग आल्यास ओशाळपणानें मागे हटत असल्यास उत्तेजन देण्यासाठी वरील म्हणीचा प्रयोग करतात. एकदां कमीपणा पतकरल्यानंतर त्याच कामास कचरणें व्यर्थ आहे.

Related Words

एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   एक पंथ (और) दो काज   एक तोंड करणें   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   सो शाने एक मत्त   (दोन) पाटया टाकणें   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एवढावळ-वेळ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   निरवानिरवीची वेळ   नमनांत वेळ घालविणें   भूत आणि भीति एक गांवची   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP