Dictionaries | References

एक शेजारी, बारा वैरी

(गो.) माणसाला कितीहि वैरी असले तरी शेजारी वैरी असूं नये. कारण त्याला आपली अनेक वर्में कळलेली असल्यामुळे तो केव्हां कसा घात करील हे कळत नाही. म्हणून बारा वैरी पुरविले पण शेजार्‍याशी मात्र वैर करूं नये.

Related Words

बारा महिने   एक शेजारी, बारा वैरी   बारा विनायक   बारा मुलगे   एक तोंड करणें   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   एक पंथ (और) दो काज   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   बेशरमाच्या बारा बुद्धि, डोसकं फुटलं बांधली चिंधी   बारा बोटें, वर पागोटें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शींवकरी-शेजारी   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   एका खड्यावर बारा भिंती रचणें   बारा रांड्या   एका लग्नाक बारा विघ्नें   भूत आणि भीति एक गांवची   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP