Dictionaries | References

ऐसी बोली बोल, मनकी गुंडी खोल


( महानु.) मनांतील अढी जाईल अशा प्रकारचें भाषण करावें.

Related Words

बोल   खोल   बोली   सर घोड्या पाणी खोल-पाणी पी   आपण करी चाळा, बोल ठेवी कपाळा   गुंडी देणें   बोल बोलणें   बोली रसा येणें   मूं बोली सगाई   बोल लागणें   खोल आड, टुका दोर   उथळ पाण्याला खळाळी फार, खोल नदीची गति मंदवार   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   ऐसी बोली बोल, मनकी गुंडी खोल   जेथें पाया नाहीं खोल, तेथें उंच बांधणी फोल   बरी बोल बाचे, तुझें काय वेंचें?   बोल-बोल करणें   बोलांत बोल नसणें   अबोलका - अबोलका दिसतो तो खोल घातक असतो   बोलाचाली-चाल-बोली   बोली-बोलीचाली   बोल ठेवणें-लावणें   सासरचे बोल, रेशमाच्या गांठी   कडव्या झाडाला फळ बहु आणि उण्या माणसाला बोल बहू   बोल तर बोल, नाहीं तर हरभर्‍याचें फोल   करंट्याला बोल फार, चिकण मातीला ओल फार   स्त्रीचरित्रें देव नेणतीः ऐसी लोकीं वदंती   सैराट-वाई वैराट, बोली सैराट   बोली बोलणें   बोली सोडविणें   बोली मानभावाची, करणी कसाबाजी   मोठी बोली रायाची, भिक्षा मागून खायची   वैराट-वांई वैराट, बोली सैराट   सर सरक घोडया पाणी खोल   बोली राजहंसाची, चाली गिधाडाची   आमची जात चांगली, अशी काकांचीहि बोली   माणूस पाहून बोल, झाड पाहून घाव   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   वरमाय शिंदळ मग वर्‍हाडणीकडे काय बोल   गुढीचा पाडवा, नीट बोल गाढवा   चांगले करी त्‍याला कोण बोल   बोल गोड वाचें, तुझें काय वेंचें   दूध उघडें ठेवी, मांजराशीं बोल नाहीं   बायकोचा बोल आणि चाटयाचा अंक कळत नाहीं   पोराचे बोबडे बोल, आईला अनमोल   बोलण्यांत बोल नाहीं, करण्यांत मेळ नाहीं   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   बोलले बोल सिद्धीस नेणें   वाईट चांगले बोल, त्यांचे समान तोल   हातीं पायीं चाळा, बोल ठेवी कपाळा   बोल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP