Dictionaries | References

ओं म्हणतां बों येईना

ॐ म्हणण्यास सांगितले असतां बोंब सुद्धां मारितां येत नाहीं असा महामूर्ख.

Related Words

हंगे-हंगे तंगे (म्हणतां)   रांधणें-रांधतां येईना ओलीं लाकडें   त म्‍हणतां तपेलें   ओं म्हणतां बों येईना   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   ओ म्हणतां ठो येईना   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   अंड म्हणतां उंबर आणि ससा म्हणतां सांबर, अंड म्हणजे उंबर फळ म्हणणें, अंड म्हणतां उंबर कळेना   ओं ना बों, शेणाचा पोह   हां हां म्हणतां करणें   विंचवाचा मंत्र येईना आणि चालला सापाचे बिळांत-भोंकांत हात घालायला   महादेवाच्या पिंडीवरला विंचू मारतां येईना कीं सोडतां येईना   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   नाचताम येईना आंगण वांकडें, रांधतां येईना ओलीं लांकडें   हां हां म्हणतां   माझें म्हणतां भागला, आणि निवांत राहिला   लोटा घडतां येईना आणि अहिरीचा सार   घरचा धनी येईना व दारचा पाहुणा उठेना   भक्ताची करुणाः देवासी येईना   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   हैक, फट् म्हणतां ब्रह्महत्या   उदंड खाल्ला मेवा तर येईना अर्ध भाकरीचा येवा   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   डोहाच्या ठिकाणीं डोहच पडतील, निवळ जाईना आणि गढूळ येईना   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   लोटा-लोटा घडता येईना आणि अहिरीचा इसारा   घोवानं म्‍हटली रांड आनि जग म्‍हणतां सांड   येईना न् जाईना, माहं (माझं) नांव मैना   भूत म्हणतां भूत लागतें-लागावयाचें   जें नाहीं येत देतां, तें ना म्‍हणतां नसे चिंता   येईना न् जाईना आणि उगीचहि राहीना   येवा-उदंड खाल्ला मेवा तर येईना अर्धमा करीचा येवा   हैक-हैक म्हणतां ब्रम्हहत्या   नेसतां येईना म्हणे लुगडें आंखुड-तोकडें   नेसतां येईना म्हणे लुगडें तोकडें, नाचताम येइना म्हणे अंगण वाकडें   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   छडी लागे चमचम (छमछम), विद्या येई घमघम, छडी काही लागेना विद्या काही येईना, छडीवर पडली सावली आम्‍हांस विद्या पावली   ओं म्हणतां बों येईना   ओ म्हणतां ठो येईना   डोहाच्या ठिकाणीं डोहच पडतील, निवळ जाईना आणि गढूळ येईना   पत्रास _   भक्ताची करुणाः देवासी येईना   महादेवाच्या पिंडीवरला विंचू मारतां येईना कीं सोडतां येईना   हां हां म्हणतां   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP