Dictionaries | References

ओक्ती

See also:  उक्ति
स्ती . ( कों .) विहिरींतून पाणी वाहे . काढण्याचें एक साधन . दोन खांबांमध्यें किंवा एका बेळक्यामध्यें एक लांकडी दांडी असून एका बाजुला वजनासाठी दगड व दुसर्‍या बाजूला बांबू जोडून त्याच्या खालच्या टोंकाला पोहरा लावलेला असतो . कोंकणकिनार्‍याला व कर्नाटकांताहि हिचा विशेष प्रसार आहे . - लोक २ . ७६ . ( का . ओगसु = फेकणें , फेंकविणें ; ओगत = फेंकण्याची क्रिया . ओकणें ?)
 स्त्री. ( कों . ) एका लांब काठीस एका बाजूस जड दगड व दुसर्‍या बाजूस भांडें लावून विहिरींतून पाणी काढण्यासाठीं केलेलें साधन . [ सं . उत्क्षिप्त ; प्रा . उक्खित्त = वर फेंकलेलें ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP