Dictionaries | References

ओखटी वेळ

 स्त्री. वाईट वेळ ; अशुभ मुहूर्त .

Related Words

वेळ   चढती वेळ-वेळा   विणची वेळ   वेळ-वेळ अवेळ   ओखटी वेळ   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   काळ (= वेळ)   जशी जशी वेळ पडे, तसतसे करणें (होणें) घडे   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   उद्योग वेळ-वेळा   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   वेळ मारुन नेणें   उत्तमाची सेवा नीकी हीनाची ओखटी नायकी " नीच सेवा विशेखीः अपयशरुपः   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   चढती वेळ or ळा   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   वक्ताची वेळ   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   उतरती वेळ-ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   राक्षस वेळ   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   आयती वेळ   गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें   खडतर वेळ   सर्वच वेळ साजे तर सारेच होतील राजे   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अंधळी वेळ   आयती वेळ   उतरती वेळ   उतावळ-वीळ-वेळ   एवढावळ-वेळ   खडतर वेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   चढती वेळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   फांशी देण्याची वेळ   राक्षस वेळ   राक्षसी वेळ   वक्त-वक्ताची वेळ   वक्ताची वेळ   वेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   होती वेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP