Dictionaries | References

औट घटकेचें राज्‍य

(किरीटी रामराजानें आपल्‍या अबदागिर्‍याला साडेतीन घटका राज्‍य दिल्‍याची गोष्‍ट आहे. तशीच शिराळशेटाची आहे. हुमायुनासंबंधी भिस्‍त्‍याची चुकीची गोष्‍ट-मुव्यकोश.) शिराळशेटी राज्‍य
थोडा वेळ टिकणारे ऐश्र्वर्य
क्षणभंगुर सुख, वैभव इ.
A term for any post occupation or enjoyment, remarkably transitory or brief.

Related Words

औट   औट घटकेचें राज्‍य   राजा राज्य करी (कमावी) आणि दुबळा झोंप गमावी   औट घटी (डी) चें राज्‍य   एकछत्री राज्य   देवब्राह्मणांचे राज्य   कष्‍टेवीण फळ नाहीं, कष्‍टेवीण राज्‍य नाहीं.   राज्य-राज्या अंतीं दुर्गती नरक (प्राप्ति)   चांगलें आचरण, राज्‍य सुखासमान   राज्य   गणपतीचें राज्‍य देड दिसाचें   मनुष्य (मुत्सद्दी) ज्या दौलतींत तेंच राज्य   कष्‍टीं फळ, तपीं राज्‍य   वज्र-औट वज्र   शिराळशेट-शिराळशेट (टी) चें राज्य   चौदा चौकड्यांचे राज्‍य   बजबज पुरी आणि टमटम राज्‍य   बलबलपुरी टमटम राज्य   औट पीठ   नवी विटी, नवें राज्य   कर्मी फळ आणि तपीं राज्‍य   गर्भी राज्‍य-रोग-वैराग्‍य   उलट्या अंबारीनें राज्य करणें   ऊठ सोट्या तुझेच राज्य   घटकेचें घड्याळ or ळें   घटकेचें घड्याळ   औट घटका   औट or औटभर   औट हात तुझा जागा। येर सिणसी वाउगा।।   ज्‍याला नाहीं लाज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज्‍य   कलावंताचे भाग्‍य तारुण्य असेपर्यंत व तेरड्याचे राज्‍य रंग टिकेपर्यंत   धर्मसंस्थान-राज्य   शिराळशेटचें or शिराळशेटीचें राज्य   आउट घटकांचें राज्य   शिराळशेटचें राज्य   भात पटणीचें आणि राज्य भटणीचें   बेबंद राज्‍य झोटिंग पादशहा   रामाचें राज्य   ज्‍याचा सोटा, त्‍याचें राज्‍य   मोडलें तरी राज्य, तुटला तरी वड आणि अटला तरी समुद्र   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   अधोपरी आलें राज्य कुठें घालूं खाटबाज   कलावंताचें भाग्‍य आणि तिरड्याचें राज्‍य तीनच दीस   औटघटीचें राज्य   भोळें राज्य   शिराळशेटीचें राज्य   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   मांजर नाथिल्ले घर उंद्रा राज्य   यवनी-यवनी राज्य बेपर्वा   टोपीचें राज्‍य तपो   आउट घटकांचें राज्य   ऊठ सोट्या तुझेच राज्य   एकछत्री राज्य   कष्‍टीं फळ, तपीं राज्‍य   ज्‍याचा सोटा, त्‍याचें राज्‍य   देवब्राह्मणांचे राज्य   धर्मसंस्थान-राज्य   नवी विटी, नवें राज्य   बजबज पुरी आणि टमटम राज्‍य   बलबलपुरी टमटम राज्य   मनुष्य (मुत्सद्दी) ज्या दौलतींत तेंच राज्य   मांजर नाथिल्ले घर उंद्रा राज्य   राज्य   रामाचें राज्य   शिराळशेटचें or शिराळशेटीचें राज्य   शिराळशेटचें राज्य   शिराळशेटीचें राज्य   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP