Dictionaries | References

औट

See also:  औटभर
auṭa a Three and a half.
auṭa m A pile of timbers, as prepared for a building: also of fuel-logs.
वि.  १ साडेतीन . ' हें औट हात मोटकें। ' - ज्ञा १३ . १२ . ' औट हात तुझा जागा । येर सिणसी वाऊगा ॥ ' - तुगा २६९२ . २ ( योग ) साडेतीन मात्रा . ' तैशी ते कुंडलिनी । मोटकी औट वळणी । ' - ज्ञा ६ . २२३ . ' रत्‍नखचित सिंहासन शोभे औटपीठावर । ' - महिपती ( राजवाडे ९८ ). ( अर्धचतुर्थ - अद्धट्ट - अउठ्ठ - औट ; दे . आउट्टी = ३॥ )
 न. १ बैलांना त्रास न देतां झालेलें दिवसाचें नांगरटीचें काम ; एक नांगरभर ; खुटणभर ( क्रि० नागरणें ); २ ( ल .) ( व .) एक शेत , वावर किंवा त्याची लांबी . ' तें गांव येथुन औटभर आहे . ( औत )
किवि . बाहेर ; बाद . ( इं .)
 पु. जळाऊ लांकडांचा किंवा इमारती लांकडांचा ढीग , रास . अवट पहा .
०पद   पीठ न . ( योग ) द्विदल अग्निचक्रावरील एक स्थान ; त्रिकूट , श्रीहट , गोल्हाट , औटपीठ हीं जीं महाकारणस्थानें आहेत त्यांपैकी एक . ' शोषुनि सहस्त्र दळाचे पाट । औटपीठ आणि गोल्हाट । क्रमोनिया श्रीहट । आली उद्भट ब्रह्मास्थाना । ' - प्रभा ६ . १२९ . २ कोखापूर ; तुळजापूर ; मातापूर हीं तीन व संप्तशृंग अर्धें , मिळुन देवीचीं साडेतीन स्थानें . ' नाना औटपीठें ओकारें दर्शना आलीं । ' - सप्र ५ . १८ .
०डोअर वि.  घराबाहेरचें ; फिरतें ; बैठेच्या उलट ( काम ). ०हाऊस - न . पडघर ; पडशाला ; चाकर लोकांसाठी बांधलेला स्वंतत्र सोपा . ( इं .)
०मात्रा  स्त्री. ओंकार ; प्रणव .
०घटकांचा  पु. ( साडेतीन घटकांचा म्हणजे ) अल्पकाळ टिकणारें सुख , आनंद ; क्षणभंगुर , सुख .
आनंद  पु. ( साडेतीन घटकांचा म्हणजे ) अल्पकाळ टिकणारें सुख , आनंद ; क्षणभंगुर , सुख .
०घटकांचें   राज्य ,
घटींचें   राज्य ,
०घटकांचें   चें राज्य -( किरीटी रामाराजानें आपल्या अबदागिर्‍याला साडेतीन घटका राज्य दिल्याच्या गोष्टीवरेउन अथवा शिराळशेटाच्या गोष्टीवरुन ) थोडा वेळ मिळणरा अधिकार , सुख ; पाण्यावरचा बुडबुडा ; शिराळशेटी राज्य पझा . औटकीं , औटकें - न . उजळणीचा प्रकार ; अवटकी ; साडेतीनचे पाढे व त्यांचें कोष्टक ; एकपासून शंभरपर्यंत संख्यांची साडेतीन पट देणारें कोष्टक .
घडी   चें राज्य -( किरीटी रामाराजानें आपल्या अबदागिर्‍याला साडेतीन घटका राज्य दिल्याच्या गोष्टीवरेउन अथवा शिराळशेटाच्या गोष्टीवरुन ) थोडा वेळ मिळणरा अधिकार , सुख ; पाण्यावरचा बुडबुडा ; शिराळशेटी राज्य पझा . औटकीं , औटकें - न . उजळणीचा प्रकार ; अवटकी ; साडेतीनचे पाढे व त्यांचें कोष्टक ; एकपासून शंभरपर्यंत संख्यांची साडेतीन पट देणारें कोष्टक .
औट घटकांचा आनंद
अल्‍पकाळ टिकणारा आनंद.
  Three and a half.
 m  A pile of timbers as prepared for a building.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP