Dictionaries | References

औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं

सर्व रोगांवर औषध देतां येते पण मृत्‍यूवर काही औषध चालत नाही. मरण काही टळत नाही.

Related Words

वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   हलक्याचे पोटांत काहीं गुह्य राहत नाहीं   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   रामबाण औषध   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   धनी नाहीं मेरे आणि शेत भरलें बेरें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   कांहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   ओठीं ओरड नाहीं, पोटीं धैर्य नाहीं   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   केव्हां नाहीं केव्हां   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   अपराध नसतां कांहीं क्षमेचें कारण नाहीं   अरे माझ्या भूषणा, कोठें कांहीं दिसेंना   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कानाला ठणका व नाकाला औषध   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   कांहीं   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं एक न लागणें   कांहीं कांहीं   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं नसण्यापेक्षां अर्धी बरी   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   कांहीं न होतेला   कांहीं न होतेला or कांहीं नव्हतेला   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   कांहीं ना टपाल, म्‍हणजे सगळे खुशाल   कांहीं नाहीं फसली, दोन्हीच तसलीं   कांहीं बाहीं   कांहीं बोलों नये ऐसें   कांहीं मेळवी, मग जेवी   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   खालीं लवावें तर कांहीं मिळावें   गेला दिवस कांहीं पुन्हां येत नाहीं   गुळाची गोडी कांहीं खाल्‍ल्‍यावांचून समजणार आहे?   चावत नाहीं कांहीं, दांत दाखवून फळ नाहीं   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   झाडापाल्‍याचें औषध   टुकेनें जेवणें-टोलणें-निजणें-औषध घेणें-औषध देणें   डोंगरास दुःख आणि शिंपीभर औषध   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   दुखणें येतां चैन नाहीं, समाधानीं न कळे कांहीं   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   धारण आणि मरण कांहीं कळत-समजत नाहीं   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   पैशाचे कांहीं झाड नाहीं लागत   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   पोटासाठीं अंगीकारी भिक्षा, ती कांहीं महानुभावी दीक्षा?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP