Dictionaries | References

कंठास हात लावणें

गळ्याची शपथ वाहाणें
इमान प्रमाण करणें
स्‍वतःची शपथ घेणें.

Related Words

माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   कंठास लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   काडीनें औषध लावणें   कंठास-कंठी प्राण येणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   डोळ्यांस पाणी लावणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लावणें   दुमाल्यास लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   कांडेंपेरें लावणें   हात मारणें   हात लावणें, हातभर लावणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात कापून देणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   हात फिरणें   कुल्‍याला पाय लावणें   हात पडणें   कम लावणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ध्वनी करणें-लावणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   मापटयावर हात घेणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   दंडाला माती लावणें   हात गोड कीं हाट गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP