Dictionaries | References

(कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें

(कच्चे मडके पाझरतें, फुटते व पाणी भरणे होत नाही यावरून) १. निष्‍फळ काबाडकष्‍ट करणें
निरर्थक मेहनत, उद्योग करणें. २. अतिशय हाल काढणें
कष्‍ट करणें.

Related Words

पाणी सारणें   बार भरणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   भूस भरणें   पाणी पडणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी मारणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   वाहणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   सूर वाहणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   फांटा भरणें   घर भरणें   पाटा पाणी पाटा लागलें   फुलें वाहणें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आपले घर भरणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   कच्च्या गुरुचा चेला   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   लबाडीवर पोट भरणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तळें राखील तो पाणी चाखील   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   दुसर्‍याचे बायकोस बांगड्या भरणें   ताहीं भरणें   मुखीं-तोंडीं-तोंडाला फांटा भरणें   अव्हाटे भरणें   मारुन भूस-भोत भरणें   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   अक्षत भरणें   अखोटा भरणें   अंगीं ताठा भरणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   अव्हाटे भरणें   आडरानांत शिरणें-भरणें   आपले घर भरणें   आपली तुंबडी भरणें   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उरीं भरणें   (एखाद्या कार्याची) तळी उचलणें-भरणें   ओटी भरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कुतडा भरणें   कांकड भरणें   कानांत वारे भरणें   काळजाचें पाणी होणें   खिसा भरणें   गगनांत भरणें   गांठचा वाहणें   घे घोडा पी पाणी   घडा भरणें   घडी भरणें   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घर भरणें   घास करणें-भरणें   चढीस भरणें   चिंता वाहणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जर भरणें-होणें   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांत भरणें   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताई भरणें   ताकाचे पाणी   दक्षिण सुटणें, वाहणें   दंड भरणें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दशी वाहणें   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP