Dictionaries | References

कडु खावुनु गोड खांवका

(गो.) कडू खाल्‍यानंतर गोड खायला पाहिजे. अगोदर कडू मागून गोड.

Related Words

कडु   गोड बोल्‍या, ढोंपर (साल) सोल्‍या   हंसुन गोड (साजरें) करणें   कडु खावुनु गोड खांवका   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   गोड बोलणें सौजन्याचें, कडू बोलणें हट्टाचें   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   आवडत्याक मसण गोड   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   हात गोड नाहीं, हाट गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   ओटी जड, पाहुणा गोड   गूळ घातला तितका गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   गोड करून खावें, मऊ करून निजावें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   जीवु गोडु की गोड गोड   हाट-हाट गोड कीं हात गोड   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   आपण शेण खावुनु दुसर्‍या तोंडाक हातु पुसतो   कोंकणो व्हावुनु मेलो, शेणइ खावुनु मेलो   पोटु दुकिल्लो कडु खातलो, चिकला आपळेलो धुवून घेतलो   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   आपली आवड, आपल्याला गोड   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   ऐकोनिया गोड गाणें, मनुष्यें नांदतीं सुखानें   फोव ना कातली गोड आसल्यार कालौन दितलों आसिल्लों   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP