Dictionaries | References

कडू झाडाला पाने फार, दुर्भाग्‍याला बोलणें फार

जगामध्ये उपयुक्त किंवा चांगल्‍या वस्‍तूंपेक्षा निरुपयोगी व सटरफटर वस्‍तूंची गर्दी अधिक आढळून येते. त्‍याचप्रमाणें विचारपूर्वक बोलणार्‍यांपेक्षा भरमसाट बोलणारेच अधिक असतात. अर्थात्‌ त्‍यांच्या बोलण्यापासून त्‍यांनाहि काही लाभ होत नाही. कडवा पहा.

Related Words

बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   करणें कुच, बोलणें उंच   नख नख बोलणें   उथळ पाण्याला खळाळी फार व दुबळें माणसास बढाई फार   गळा तांगडून बोलणें   गळ्यावर बोलणें   विचकट-विचकट बोलणें   हारा होरा देव्हारा फार दिवस चालत नाहीं   कडू निंबाच्या झाडाखालून उठून आलेला   काळाची करणी कडू असते   कडू कारल्‍याची उपाधी गोडीनेंहि जात नाहीं   पहिलटकरणीचे डोहाळेच फार   उथळ पाण्याला खळाळी फार, खोल नदीची गति मंदवार   बोल बोलणें   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   शंभर रुपये तोळा बोलणें   जीव खरडून बोलणें-सुकणें   सोईचें बोलणें   अघळपघळ बोलणें   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मोठया झाडाला वारा लागतो   झाडाला कान्ह(न)वले आणि आडांत गुळवणी   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   जेथे फार पुंजी, तेथें फार काळजी   खोटे लोकांना साक्षी फार मिळतात   बोलणें-उत्तर बोलणें   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   बोलणें राहणें   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   बालबाल बोलणें-सांगणें   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   पाटीब्व्हर बोलणें, गुंजभर अर्थ   जेथें कायदे फार, तेथें दोष अनिवार   निषिद्ध वस्तूवर आवड फार   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   पाने पुजणें   फळाच्या झाडाला सर्वजण धोंडे मारतात   तोंडाला पाने पुसणे   कडू पडवळ   भरले पोटा, अंजिर कडू   टाकटाक बोलणें   बोलणें चालणें   बाष्कळ बोलणें, पुष्कळ खाणें   वांई-वांई वैराट, बोलणें सैराट   निसुका निसुका (निसुक्या माणसाला) लाज नाहीं, कालचें बोलणें आज नाहीं   अवाक्षर बोलणें   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   शिरा ताणणें-ताणून ओरडणें-बोलणें-भांडणें रडणें-वाद करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP