Dictionaries | References

कपाळ फुटकें, करी लटकें

एखादा कमनशिबी मनुष्‍य असला म्‍हणजे त्‍यानें कितीहि खटपट केली तरी त्‍यास नेहमी अपयशच येते.

Related Words

कपाळ फुटणें   परवशता शतगुणें करी जाच   गोरा गोमटा, कपाळ करटा   टका करी कामकाज   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   कपाळ ठरणें   कपाळ धुवून पाहणें   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   ठणठणपाळ फुटकें कपाळ, भिक्षा मागे आळोआळ   कपाळ बडविणें   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   पारोसें कपाळ   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   करी मला, होई तुला   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   तापलिया तेला बावन चंदन। बुंदें एक क्षण शीतळ करी।।   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   मन नाहीं थिरी, उगीच तीर्थ करी   भौम-भौम करी बोम   करी (करे) चोरी, और शिरजोरी   भिकार्‍याच्या घरीं, नारायण करी चाकरी   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP