Dictionaries | References

करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक

गुप्तपणे कृत्‍य केले असतां गर्भ राहिल्‍यामुळे ते उघडकीस येणें. एक करावयाला गेले असतां भलतेच होणें
अंगलट येणें.

Related Words

करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   अक्कल पुढें धावणें   एक तोंड करणें   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   धुये पुढें भोगचें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   आलें   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   कानामागून आलें शिंगट, तें झालें तिखट   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   अधोपरी आलें राज कोंबडी मागते जानबाज   गेला बाजार   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक हमाममे, सब् नंगे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP