Dictionaries | References

करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत

स्‍वतःच्या कष्‍टावर, प्रयत्‍नावर, कर्तबगारीवर संपत्ति इ. अवलंबून असते. ऐदी माणसाला काही प्राप्ति किंवा सत्ता नसते.

Related Words

करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   अघाडी शेत दुघाडी मळा   ज्‍याचा दर्या, त्‍याचें वैभव   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   मिरासीचें म्हूण शेत। नाहीं देत पीक उगें   दुभत्याचें घर   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   धनी नाहीं मेरे आणि शेत भरलें बेरें   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   एका पेण्यान घर शिवप   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   आल्यागेल्याचें घर   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   अंधळा व्यभिचारी स्वतःचें घर मारी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   उंदीर मावेना बिळीं, त्याचे पुच्छीं तृणपुली   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   वाटेचा वाटसरु, त्याचें नशीब कशाचें थोरु   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP