Dictionaries | References

(करून करून) तपीं बसणें

एकसारखी पापे करी राहून त्‍यानंतर साधुवृत्तीचा आव आणणें.

Related Words

बसणें   उपासीतापासी बसणें   आ पसरून बसणें   गोकटीस बसणें   भिस्त-भिस्त बसणें, जडणें   खुरमुंडीस येणें, खुरमुंडी घालून बसणें   नरडीस बसणें   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   खळ्या खांदीत बसणें   अंगांत - अंगाला बसणें   कानपूर ओस करून बसणें   करून चुकणें-टाकणें   झोला बसणें   डोकें खुपसून बसणें   रांडसांधीस बसणें   हातचे घालविणें, निराश बसणें   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   डोळ्यांत वात घालून बसणें   गळा मोठा करून रडणें   न्होकुन बसणें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   उंच टांक करून चालणें   कानांत तुळशी (पत्र) घालणें-घालून बसणें   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   पटाला बसणें   परडें उतरणें-बसणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पगडा बसणें-बसविणें   पिंडास खिळणें-जडणें-बसणें-लागणें   घरीं बसणें   कमर बसणें   घसा बसणें   मूग-मूग आरोगणें-खाणें-गिळणें-गिळून बसणें   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   आडविहिर करून घेणें   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   कामांत काम करून घेणें-उरकणें   नगद होऊन बसणें   घरी बसणें   पुण्याच्या पारीं-पुण्यद्वारीं बसणें   कपाळाला हात लावून बसणें   एका नावेत बसणें   अंबारींत बसणें   मांडी ठोकून-टेंकून बसणें   हरि हरि म्हणत बसणें   अंगांत - अंगाला बसणें   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   अंतःकरणास चटका लागणें - बसणें   अंतर्यामीं ताप बसणें   अंबारी - अंबारींत बसणें   अंबारींत बसणें   अमृतकळा - अमृतकळा बसणें   अवकाशी बसणें   आड विहीर करून घेणें   आड विहीर जवळ करून घेणें   आंतड्याला पीळ पडणें-बसणें   आप्लैच करून   आपलेच घेऊन बसणें   आ पसरून बसणें   इस्मून बसणें   इस्माळी बसणें   उकिड-बसणें   उंच नाक करून   उन्हाला पाठ देऊन बसणें   उपासीतापासी बसणें   उरावर बसणें   उलट्या अंबारीत बसणें   (उलट्या) अंबारींत बसणें   एक धरून बसणें   एका नावेत बसणें   एका नावेंत बसणें   कक्रो म्हणून बसणें   कटासन घालून बसणें   कंठ बसणें   कपाळाला हात लावून बसणें   करून   करून घेणें   कर्‍हा बसणें   कसें करून   कसेंहि करून   कानठाळ्या बसणें   कानठाळी बसणें   कानपूर ओस करून बसणें   कानास दट्टे-दडे बसणें   काळजाला चरका बसणें   खपाटा बसणें   खुरमुंडीस येणें, खुरमुंडी घालून बसणें   खळखळ करून   खळ्या खणीत बसणें   खळ्या खांदीत बसणें   खांदाडीस बसणें   खिपरीं बसणें   गजस्‍कंधी बसणें   गळा पडणें-फुटणें-बसणें   गाठून बसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP