Dictionaries | References

कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा

फलाचें श्रेय थोडथोडें प्रत्येकाला आहेच. कार्यसिद्धीला निरनिराळे गुण लागतात. -निशाप्र. २६२.

Related Words

कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   सोन्याचा धूर निघणें-पाऊस पडणें   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं बोलों नये ऐसें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   गुण घेणें-देणें   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   लागता गुण   वेळेचा गुण   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   उपजत गुण   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   घटकेचा गुण   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   सोनाराचा मासा, शिंप्याचा कसा कि. दळणारणीचा-दाणेवाल्याचा पसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.