Dictionaries | References

कांहीं नसण्यापेक्षां अर्धी बरी


मुळीच अभावापेक्षां जेवढे असेल तेवढ्यात समाधान मानणें. तु०-Something is better than nothing.

Related Words

अर्धी   तारवांत अर्धी सुपारी   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   सगळी साळयाची, अर्धी माळयाची, धनीण तेल्याची आणि ॠणकरीण ब्राह्मणाची   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   शेजीनें कोंबडा झांकला म्हणून कांहीं उघाडण्याचें राहत नाहीं   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   पायींची वहाण पायींच छान-बरी   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   कांहीं कांहीं   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   बरी बोल बाचे, तुझें काय वेंचें?   कांहीं एक न लागणें   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   कांहीं बोलों नये ऐसें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी मांडणी शिरस्ता   साळी-सगळी-सारी साळयाची, अर्धी माळयाची   मेहुणी अर्धी बायको   पोटासाठीं अंगीकारी भिक्षा, ती कांहीं महानुभावी दीक्षा?   खालीं लवावें तर कांहीं मिळावें   अपराध नसतां कांहीं क्षमेचें कारण नाहीं   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   आपली इच्छा हुकमी धरी, ती ज्ञानवृद्धीपेक्षां बरी   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   आज्ञा पालन बरी, उपकार वाटती भारी   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   मर्मी भेद करणार्‍या भाषणापेक्षां तलवार बरी   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   जात वंजार्‍याची बरी, कधी चोरी न करी   गुळाची गोडी कांहीं खाल्‍ल्‍यावांचून समजणार आहे?   नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांहीं ।   हस्ते रुपानें पाल्लो खावच्याक इ मुयेरुपानें साकर खांवची बरी   परदेशीं भीक बरी   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कांहीं मेळवी, मग जेवी   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   कोरड्या भिक्षेबरोबर ओली भिक्षा बरी   कांहीं न होतेला   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP