Dictionaries | References

कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें

( लागत नाहीं ) चांगल्या गोष्टींचा सहवास असला तरी त्यामुळें त्याचा गुण प्रत्येक संबद्ध वस्तूला लागतोच असें नाहीं. त्या वस्तूंची तशी पात्रता पाहिजे. गुजराथी, मारवाडी, लिंगायत वगैरेचा व्यापारी गुण शेंकडों वर्षाच्या सहवासानें आम्हाला घेतां आला नाहीं.

Related Words

कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   पल्ल्यावर असणें   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   घटकेचा गुण   डोळ्यांत कुरूप-कुरुंद असणें   दुई असणें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   नादांत असणें   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   गुण काढणें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   दारांत हत्ती झुलत असणें   बर्‍यावर असणें   शिरावर असणें-जागें राहणें   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   हत्तीच्या दांतासारखे दांत असणें   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   बिर्‍हाड बाजलें संगातीच असणें   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   कांहीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   कांहीं एक न लागणें   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   कांहीं कांहीं   कांहीं बाहीं   कांहीं बोलों नये ऐसें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   दुखणें येतां चैन नाहीं, समाधानीं न कळे कांहीं   पैशाचे कांहीं झाड नाहीं लागत   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   शेजीनें कोंबडा झांकला म्हणून कांहीं उघाडण्याचें राहत नाहीं   हातापायासाठीं, ठेवा कांहीं गांठीं   अपराध नसतां कांहीं क्षमेचें कारण नाहीं   अरे माझ्या भूषणा, कोठें कांहीं दिसेंना   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं न होतेला   कांहीं न होतेला or कांहीं नव्हतेला   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   कांहीं नसण्यापेक्षां अर्धी बरी   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   कांहीं ना टपाल, म्‍हणजे सगळे खुशाल   कांहीं नाहीं फसली, दोन्हीच तसलीं   कांहीं मेळवी, मग जेवी   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   खालीं लवावें तर कांहीं मिळावें   गुळाची गोडी कांहीं खाल्‍ल्‍यावांचून समजणार आहे?   गेला दिवस कांहीं पुन्हां येत नाहीं   चावत नाहीं कांहीं, दांत दाखवून फळ नाहीं   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   धारण आणि मरण कांहीं कळत-समजत नाहीं   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   पोटासाठीं अंगीकारी भिक्षा, ती कांहीं महानुभावी दीक्षा?   बोडकें बोडलं नि कांहीं नाहीं सोडलं   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   महानुभाव-महानुभाव झालाः सर्व कांहीं सोडला   माझें कांहीं तुझें कांहीं, आपापलें जग पाही   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   रागीट-रागीट स्वभावाचा, कांहीं ना उपयोगाचा   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   वेळ आली म्हणजे सर्व कांहीं होतें   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सुज्ञ-सुज्ञ दुष्टाचे हातीं, सत्ता कांहीं न देती   होईना कांहीं आन्‍ जिवाची लाही   अंकित असणें   अंगावर असणें   अंडींपिलीं ठाऊक असणें   अंतडीकातडी एक असणें   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   अपराध नसतां कांहीं क्षमेचें कारण नाहीं   अर्धै (र्ध्या) वचनांत असणें   अरे माझ्या भूषणा, कोठें कांहीं दिसेंना   आंचीत असणें   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   उपजत गुण   एका अंगावर असणें   एकादश स्थानीं असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एखाद्यापुढे गाय असणें   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   कच्च्या धाग्यांत असणें   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कपाळी भद्रा असणें   कपाळीं लिहिलेलें असणें   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   काटांत जाणें or असणें   कानीं सात बाळ्या असणें   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   कामाचें बाशिंग कपाळीं असणें   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   कामीं असणें   काळिंग असणें   कांहीं   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं एक न लागणें   कांहीं कांहीं   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं नसण्यापेक्षां अर्धी बरी   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   कांहीं न होतेला   कांहीं न होतेला or कांहीं नव्हतेला   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   कांहीं ना टपाल, म्‍हणजे सगळे खुशाल   कांहीं नाहीं फसली, दोन्हीच तसलीं   कांहीं बाहीं   कांहीं बोलों नये ऐसें   कांहीं मेळवी, मग जेवी   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   खालीं लवावें तर कांहीं मिळावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.