Dictionaries | References

काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)

संपत्तीपेक्षां अधिकार श्रेष्‍ठ आहे. अल्‍प अधिकारानेहि मोठे काम होते व वाटेल तितकी संपत्ति मिळवितां येते.

Related Words

सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   सोयर्‍यापासून लांब आणि पाण्यापासून जवळ   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   व्याली आणि चाटावयास विसरली   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   फुकट-फुकट आणि चोखट   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   चार ही ठाव   भक्ति ही संकटकालीं जन्म पावते   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP