Dictionaries | References

कानास खडा-डी लावून घेणें


झालेल्‍या चुकीपासून बोध घेणें
सावध होणें
पुन्हां चुकी न करण्याबद्दल निश्र्चय करणें.

Related Words

कान पिळून घेणें   उपरवांयां अंबट घेणें   गांडीवर घाव घेणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   कानास खडा-डी लावणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   वार घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   मनगट चावून घेणें   गुण घेणें-देणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   हिंगाचा खडा   दुखणें घेणें   खडा मसाला   घण घेणें   ए . डी . सी   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   खरपूस समाचार घेणें   जपमाळ घेणें   रान घेणें   औट घटी (डी) चें राज्‍य   नांव न घेणें   पंगतीस घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   लड-डी   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   घर डोईवर घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   शिवदीक्षा घेणें   कपाळाला हात लावून बसणें   तिखट मीठ लावून सांगणे   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   आडसांगड डी   अडसांगड-डी   कालवध्ह डी   पाहुणी आली आणि म्होतुर लावून गेली   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   बरा-बरा घेणें   रुख-रुख घेणें   भय-भय घेणें   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   मेख सोसणें-घेणें (हातावर)   घोट घेणें   अडसांगड or डी   उपडा-डी   खार लागणें-पडणें-लावून घेणें   दुसड-डा-डी   मुरसंड or डी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP