Dictionaries | References

कारटे पोरटे, सदा चोरटे

हलक्‍या कुळांतील मुले नेहमी चोरटी असतात.

Related Words

सदा   मेहनती-मेहनती दिलगीर, चोरटे हुशार   कारटे पोरटे, सदा चोरटे   आली हिंमत, सदा मुफलस   चोरटे चाळे   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   आचार भ्रष्टी, सदा कष्टी   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान   निर्लज्जः सदा सुखी   मूर्खाचा दास, सदा उदास   सदा पीक, सदा भीक   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   तेल्‍याचा बैल, सदा अंधळा   आपला तो बाळ्या (बाब्या) दुसर्‍याचे ते कारटे   हंसतमुखी सदा सुखी   स्वाभावानें जो चांगला सदा सुख असे त्याला   एक दिस मेल्यार कोणी तरी रडतलो, सदा मेल्यावर कोण रडतां?   टांचा टुंचा चांभारवाडा, सदा घाण डोहार-ढोरवाडा   अल्प भुकी तो सदा सुखी   कोरी घागर सदा रिकामीं   मोठया घरीं, सदा भिकारी   कामापुरता मामा आणि घरी सदा रिकामा   आपले सत्यानें, सदा भिऊन वागणें   पर आस, सदा निरास   रडती बायको व हांसता पुरुष, यांची करावी सदा सांड   जो करी सदा धंदा, त्‍याचा लाभ असे बंदा   भुकी तो सदा सुखी   हंसता पुरुष रडती रांड अंतरी असती सदा द्वाड   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   अति उदार तो सदा नादार   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   एकभुकी सदा सुखी   सात लुगडीं सदा उघडी   कायदे सदा फिरती, आजचे उद्यां नसती   पर की आस, सदा निरास   संपत-संपत भारीः सदा लोकांच्या दारीं   सदा असावें महाराष्ट्रीं, गंगातीरीं   आळशी आणि दिवाळखोर, त्यांचे सदा रडकें (रडे) पोर   भाविणीचा कासोटा (सदा पोकळ)   पारकी आस। सदा निरास   दैव आसिल्याक सदा लेंडा, नासिल्याक खेंची लेंडा   मनाचें वारें, सदा अंगीं भरे   देशकाळ वर्तम न । सदा असावें सावधान।   मुखीं वदे रामराम नि मनीं दिसे सदा काम   धनलोभ सदा, त्याची तृप्ति न होय कदा   राजाला सदा दिवाळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP