Dictionaries | References

कालज्‍व अंगी बाणे, तो शीतोष्‍णता नेणें


मृत्‍यूची वेळ जवळ आली असतां जो मनुष्‍याच्या अंगांत ज्‍वर उत्‍पन्न होतो तो उष्‍णता किंवा थंडी यांवर अवलंबून नसतो. तो असाध्य असून त्‍यापासून मृत्‍यु यावयाचा हे निश्र्चित असते व त्‍यावर कोणताहि उपचार लागू पडत नाही.

Related Words

लपेटणें-लपेटीखालीं-लपेटून नेणें   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   म्हणेल तो चुकेल   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   कपाळाचे कातडें नेणें   दोहो अंगी उजवणें   ठेपेस नेणें-ठेप देणें   घर धुणें-धुवून नेणें   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   कपाळाचे कातडें नेणें   कागाळी - कागाळी नेणें   कार्य तडीस न नेणें हे मोठें लाजिरवाणें   काशीस गंगा नेणें   खेळु नेणें फुगडीः सांगे पृथ्वी वांकडी   गर्दीस नेणें   (गाडी इ.) भलत्याच रुळावर नेणें   घर धुणें-धुवून नेणें   घासभर देणें आणि कोसभर नेणें   चाटून पुसून नेणें   ठठ्ठेवर नेणें   ठेपेस नेणें-ठेप देणें   ठेपेस नेणें-लावणें   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   दुसर्‍या दिवसावर नेणें   नेणें   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   पाडून नेणें   पाण्यावर घालणें-नेणें   पावळणीचें पाणी अढयाला चढविणें नेणें   पितर उद्धरणें-स्वर्गावर नेणें   फड मारणें-संपादणें-मारुन जाणें-मारुन नेणें   बोलले बोल सिद्धीस नेणें   महाल-महाल मजकुरावर-खालीं घालणें-लोटणें-टाकणें-नेणें-देणें   माप-माप कुतर्‍यानें नेणें   रसातळास नेणें   लपेटणें-लपेटीखालीं-लपेटून नेणें   वेळ मारुन नेणें   समाटणें-समाटून नेणें   सिद्धीस आणणें-नेणें   हेटीमेटी-हेटीमेटी खालीं-वारीं नेणें-घालविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP