Dictionaries | References

काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण

(व.) मुली, एवढी गरम कां होतेस? रागावतेस कां? या मुलीच्या रागाचे कारण शोधूं जातां असे आढळून येते की, जरूरी भासलेल्‍या पदार्थाची मागणी करताच तिला तो पालकाकडून मिळतो. आयते मिळणारा मनुष्‍य इतरांबद्दल बेपर्वा असतो.

Related Words

काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण   वापसें वापश्याचें ऊन   ऊन, ऊन्ह,ऊन ऊन आग   सासू सांगे सुनेस बूध, आपण पी ऊन ऊन दूध   दगडी काव   ऊन तापणें-ताबणें   सहा गुण   धर्माचें आणि ऊन ऊन   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   गुण काढणें   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   तपेलिकी लांब दोरी, तपेलें सांभाळ पोरी !   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आपले गुण पाघळणें   ऊन तहान न म्हणणें-पहाणें-मानणें   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   ऊन-उन्हान पाण्यानें घर जाळणें   ती गुण   उपजत गुण   ऊन   काव   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धर्माचें आणि ऊन ऊन   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.