Dictionaries | References

कुंकू

 न. एक मुलींचा खेळ . - मखे ३३८ .
 न. हळदीच्या कुड्यास लिंबु टाकणाखार इ० ची पुटें देऊन रंगवून त्याची केलेली लाल पुड . हें कुमारिका व विवाहित स्त्रिया आपल्या कपाळास लावतात . हें तेलांत मिसळुन डबींत भरून ठेवतात . ' बायकांना जसें कुंकू तसें पुरुषांना स्वातंत्र्य ' - दौ ५६ . ( सं . कुंकुम ) ( वाप्र .)
०अधिक   - वाढणें - कुंकु कमी होणें , संपणें पुसटणें .
होणें   - वाढणें - कुंकु कमी होणें , संपणें पुसटणें .
०जाणें    १ वैधव्य येणें . २ ( ल .) भरभराट , कीर्ति उत्कर्ष यांस ओहोटी लागणें ( धंदा व्यापार इ० )
०पुसुन   लावणें -( कुण ) ( सधवेनें ) नवर्‍याल सोडचिट्ठी देऊन पाट लावणें ; विधवेनें ; दुसरें लग्न करणे .
शेण   लावणें -( कुण ) ( सधवेनें ) नवर्‍याल सोडचिट्ठी देऊन पाट लावणें ; विधवेनें ; दुसरें लग्न करणे .
०बळकट   पुष्कळ दिवस सौभाग्य टिकणें ; नवर्‍याला दीर्घायुष्य होणें .
होणें   पुष्कळ दिवस सौभाग्य टिकणें ; नवर्‍याला दीर्घायुष्य होणें .
०लावणें   ( खा .) वधू पाहाण्याच्या वेळीं मुलाच्या बापानें अगर दुसर्‍या वडील माणसानें वधूला साखरपुडा देणें . ' शेनफड्याच्या पोरल्ये कुकू लावाल्यें मीन् माह्या भासा धरनगायी गेलतु ' ( खानदेशी )
०सरसें   - करणें - सौभाग्य कायम राहणें ; टिकणें .
होणे   - करणें - सौभाग्य कायम राहणें ; टिकणें .
०संरक्षणें   संरक्षण करणें - सौभाग्याची काळजी घेणे ; नवर्‍याची काळजी वाहणें ; जपणें . म्ह० बोडकीला कुंकू वांझेला कातबोळ कशाला पाहिजे ? = विधवेला कुंकुवाची उठाठेव . कशाला ? सामाशब्द - कुंकवाचा , कुंकवाला धनी - पु . नामधारी , सत्वहीन नवरा , मालक . ' इंदु - मला कुंकाअला धनी पाहिजे .' - भा ९० . कुंकुगोप चंदन - न . १ ( ल .) मिश्र विवाहाची संतति . २ ( ल .) चांगला न शिजलेला , गोळा झालेला भात .

Related Words

कुंकू   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   कुंकू सरसें होणें-करणें   कुंकू बळकट होणें   कुंकू लावणें   कपाळभर कुंकू व हातभर बांगड्या   मला कुंकू लावा (मला झंवा), नी सवाशीण म्हणा   तुझ्या नांवाचें मंगळसूत्र तोडून टाकून तुझ्या नांवाचें कुंकू पुसतें   कुंकू जाणें   बोडकीला कुंकू व वांझेला कातबोळ   कुंकू पुसून शेण लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   कुंकू संरक्षणें-संरक्षण करणें   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   कुंकू बळकट होणें   कुंकू सरसें होणें-करणें   कुंकू जाणें   कुंकू लावणें   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   कपाळभर कुंकू व हातभर बांगड्या   तुझ्या नांवाचें मंगळसूत्र तोडून टाकून तुझ्या नांवाचें कुंकू पुसतें   मला कुंकू लावा (मला झंवा), नी सवाशीण म्हणा   कुंकू   कुंकू पुसून शेण लावणें   कुंकू संरक्षणें-संरक्षण करणें   पोटाला कुंकू लावणें   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   बोडकीला कुंकू व वांझेला कातबोळ   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   कुंकू जाणें   कुंकू पुसून शेण लावणें   कुंकू बळकट होणें   कुंकू लावणें   कुंकू संरक्षणें-संरक्षण करणें   कुंकू सरसें होणें-करणें   कपाळभर कुंकू व हातभर बांगड्या   तुझ्या नांवाचें मंगळसूत्र तोडून टाकून तुझ्या नांवाचें कुंकू पुसतें   पोटाला कुंकू लावणें   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   बोडकीला कुंकू व वांझेला कातबोळ   मला कुंकू लावा (मला झंवा), नी सवाशीण म्हणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP