Dictionaries | References

कुठपर्यंत पावेतों-वर


ad   How far? How much? How long?

Related Words

मान वर करणें-काढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) नंबर मारणें   वर डोकें काढणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   मिरगी-मिरगी वर येणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   कुठपर्यंत   पावेतों   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   जितपर्यंत-पावेतों   नवा जोगी, मांडभर (गांडभर-पावेतों) जटा   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   बुधली वर आली   आवडीनें केली पर, ती आली वर   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   मान वर न करणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   काख - काखा वर करणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   तोंपर्यत-पावेतों   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP