Dictionaries | References

कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय

कुत्रा आणि गाढव हे दोन्हीहि प्राणी अपवित्र मानले जातात. तेव्हां कोणीहि कोणाचे तोंड चाटले तरी एकामुळे दुसरा बाटला असे काही होत नाही. दोन अपवित्र वस्‍तूंचा परस्‍परांस संसर्ग झाला तरी त्‍यांत विधिनिषेध काही नाही.

Related Words

तोंड   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   कुत्र्याचें छत्र   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   तोंडाला तोंड देणे   समुद्राच्या खार्‍या पाण्यानें तोंड धुवून ये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   नादान की दोस्ती जीका जान   डोळेझांक-की   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP