Dictionaries | References

(कुत्र्या) मांजराचे पाय

कुत्र्याचे पाय पहा.
चिडबिडित अक्षर
नीट न लागणारे, फराटे असलेले अक्षर.

Related Words

पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   पिंजिल्यांत पाय, झिजैल्ल्यांत दाय   पाय येणें   मागला पाय पुढें न घालूं देणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पाय पोटीं जाणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मोर सुंदर पण पाय काळे   दुसर्‍या खातीर फोडूं काल्लो, पाय निसरूनु आपण पल्लो   जमिनीवर पाय नसणें   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   पाय धरुन ओढणें   पायरीवर पाय देणें   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   कोणाचे पोटावर पाय देऊं नये   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पडल्यावर पाय   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   (म्हशीनें) नाकावर पाय देणें   पाय मोडणें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   पाय फुटणें   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   पाठीला पाय देऊन येणें   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   दोराला पाय लावणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पाय घेणें   पायरीच्या पाया पडून मग पाय द्यावा   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   अढ्याला पाय लावून निजणें   अंथरुण पाहून पाय पसरणें   अंथरुण पाहून पाय पसरावे, आदा पाहून खर्च करावा   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   आढ्याला पाय, पिढ्याला (कुडाला) डोकें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   आंत, आंतला, आंतील, आंत पाय ओढणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   आपलो पाय आपल्या माथ्यार   उठ पाय बाहेर   एक ठेंचनें न फिरे, तर दुसराहि पाय चिरे   एक पाय तळ्यांत नि एक पाय मळ्यांत   एक पाय वेश्या घरीं, दुसरा पाय वैद्याचे घरीं   एक वेळ पाय घसरतरीच घसरतवता   एका ठेचेनें न फिरे, तर दूसराहि पाय चिरे   कुत्र्याचे पाय   कुत्र्याचे पाय मांजराचे पाय   कुत्र्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुत्र्यावर   कुत्र्याचे पाय मांजरावर, मांजराचे कुत्र्यावर करणें   कुत्र्याचे पाय मांजरावर व मांजराचे पाय उंदरावर   कुत्र्याच्या शेंपटीवर पाय देऊं नका   कुत्र्याचा पाय   कुत्र्याचा पाय मांजरावर आणि मांजराचा पाय कुत्र्यावर   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   कुल्‍याला पाय लावणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   कशांत काय, फाटक्यांत पाय   काढता पाय   किडा विवेकें पाय टाकी, मग मनुष्‍यानें कां व्हावें अविवेकी   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचे पोटावर पाय देऊं नये   खालीवर पाय पडणें   खोड्यांत पाय घालावयास येतो, पण काढावयास जड जातो   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   गाढवापुढे वाचली इसापनीति, ते म्‍हणतें मला पाय किती?   गादीला पाय लागणें   गादीला पाय लावणें   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   घोड्याचे पुढचे पाय आणि गाढवाचे मागचे पाय, ते करिती लोकी अपाय   घोडा पाहिला, पाय मोडला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP