Dictionaries | References

कुबेराला भीक मागायला लावणें

कितीहि अफाट संपत्ति असली तरी ती लवकरच धुळीला मिळवून पुन्हां दरिद्री करणें. ‘कुबेराला भीक मागायला लावते ती दारू !’-एकचप्याला ५.४.

Related Words

नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   भीक शीताक कावळो हांगलो   दिवसा मशाल लावणें   वाटे-वाटेस लावणें   चालतीस लावणें   मन घालणें देणें-लावणें   काडीनें औषध लावणें   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   पेंढी वळणीला लावणें   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   निकाल लावणें   कामी लावणें   कानाशीं कान लावणें   अंगास लावणें. लादणें   कंठास हात लावणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   भीक लागणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   बोंडें वेंचायला लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   नाकाला जीभ लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   उरास ऊर लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   लोढणें मागें लागणें-लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   पीक थीं भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   भीक असून दारिद्य कां?   अटकेवर झेंडा लावणें   तगी लावणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   फांसाला तांब्या लावणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   अंडास लोणी लावणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   लाज लावणें   दंडाला माती लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   कानाला खडा लावणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   हात धरुन काढून लावणें   तोंडी लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP