Dictionaries | References

कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही

प्रत्‍येक मनुष्‍यास केव्हांतरी मृत्‍यु यावयाचा असतोच
कोणीहि अमर नसतो. Man is mortal.

Related Words

तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   अमर - अमरपट्टा घेणें   चुकीविषयी कोणी चाखून रांधलें नाहीं   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   कोणी पाण्यांत पाहती, कोणी आरशांत पाहती   दिवस झाडावर आला   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   बरें झालियाचे अवघे सांगाती ।- वाईटाचे अंतीं कोणी नाहीं ॥   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   (झाडास बांधलें तर) झाड घेऊन जाणें   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   ऊन पाण्यास चवी नाही   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   जीव घेऊन पळणें   आपलेच घेऊन बसणें   कुंभाराची सून उकीरड्यावर आल्‍याशिवाय राहणार नाही   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   उदक घेऊन वचप   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवस दारीं आला   दर्भ घेऊन उभा असणें   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   तूंहि राणी, मीहि राणी, चाकर मिळेना पृथ्‍वींत कोणी   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   कवडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता, बरोबर आहे (नाही)   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   देव नाही भेटला आणि शेवटीं मेला   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   ऊन पोळत नाही, तितकी वाळू पोळते   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP