Dictionaries | References

(कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें

( माल ) घेण्याचे ठरविणें
कबूल करणें
निश्चित ठरविणें.

Related Words

फरक-फरक करणें   उभा करणें   वळतें करणें   गाणें म्‍हणणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   सार-सार करणें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   ढिला माल   पैंबदी करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   नवा जुना करणें   फलटणी पारायण करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाजार करणें   बरबाद-बरबाद करणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   ओ म्हणणें   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   देखली बुधी करणें   जत्या म्हणणें   मांडीचे उसे करणें   घराचे घरकुल करणें   माल-माल खाणें   तृणाची शेज करणें   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   लवणभंजन करणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   एक जीव सदाशिव   एक शेजारी, बारा वैरी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   हूं म्हणणें-करणें   खितखित करणें   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   अंड म्हणतां उंबर आणि ससा म्हणतां सांबर, अंड म्हणजे उंबर फळ म्हणणें, अंड म्हणतां उंबर कळेना   अरे जारे बोलणें - म्हणणें - चालणें - मांडणें   आकाश पाताळ एक होणें   आगपाणी एक करणें   आपला-ली-लें, आपलासा म्हणणें-समजणें   उधार घेणें व नीट तोल म्हणणें   ऊन तहान न म्हणणें-पहाणें-मानणें   एक   एका गू एक   एकाची एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   ओ म्हणणें   कच्चा माल   करूं जावें एक आणि होतें भलतेंच   करतो एक आणि भरतो एक   कवडीचा माल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   कावळा बसायास व खांदी (ढापी) मोडावयास गांठ एक   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   गागी गूगे धनिष्‍ठा करूं लागणें-म्‍हणणें   गाणें म्‍हणणें   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   गांव म्‍हारवडा एक करणें   घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   चोरीचा माल   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   जत्या म्हणणें   ढिला माल   तयार माल   ताकास दूध म्‍हणणें   दोन हाती मिळवावें, एक हातीं खर्चावें   दो हातीं मिळवावें, एक हातीं खर्चावें   नन्ना म्हणणें-करणें   नंबरी माल   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   पुढल्यान्‌ एक फाटल्यान्‌ एक   पवबारा करणें, म्हणणें   फट्-फट् म्हणणें   बैतन-बैतन मावाशी-माल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   बें-बें करणें-म्हणणें   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   बापास बाप न म्हणणें   बाराचें करणें-म्हणणें   मखमल-माल   मनांत-मनीं म्हणणें   मनांत म्हणणें   मम-मम म्हणणें   म्हणणें   माझें तुझें म्हणणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP