Dictionaries | References

कोलो उशेलांत पडलो (गो.)


उसाच्या मळ्यात कोल्‍हा पडला. इष्‍टापत्ति
घबाड मिळणें.

Related Words

गो   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   कोलो   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरा (भितरि) आयल्‍यारि वागु, भायर गेल्‍यारि कोलो   गांडीक पडलो घाव, वैज जालो माव   वाग पडलो धाळी, केलदें दाखैता नाळी   माळेचो मणी माळेक पडलो   पडसो जाल्ल्या माडार मरुंक चडलोलो पडलो   आळाबंदा (गो .)   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   वागापोटा कोलो जल्मा आयला   धाडलो आगीक, तो पडलो वडयाचे खाजीक   कोलो म्‍हळ्यार फाटल्‍यान लागता   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   आकाशातून पडलो आणि भुईवर सांवरलो   झालें खुटखुट, पडलो मुटमुट   गो IV.   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   बायलबोलो (गो.)   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   गो III.   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गो (आंगिरस)   गो II.   गो॥   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   गो VI.   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   माळेचो मणी माळेक पडलो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP