Dictionaries | References
क्ष

क्षणिकसुख आणि देहाची माती

भलत्याच ठिकाणीं विषयसेवन केल्यास त्या क्षणिक सुखाकरितां शरीरास कायमची पीडा होण्याचा संभव असतो.

Related Words

दंडाला माती लावणें   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   माती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   गेलें घाटीं, झाली माती   जातीसाठीं-करितां खावी माती   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   व्याली आणि चाटावयास विसरली   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   अति तेथें माती   अति तेथें माती सरल्या दिव्यांतील वाती   अन्नछत्रीं जेवणें आणि धर्मशाळेंत निजणें   (अन्नांत) माती कालवणें   अन्नांत माती घालणें - कालविणें   असेल मालक शेतीं तर शेती, नाहीतर माती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आणि   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   आपल्या अन्नांत आपण माती कालविणें   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   उडाव्याचे हातीं, पैशाची माती   उपासामागें पारणें आणि पारण्यामागें उपास   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   कुत्र्याचें शेंपूट, मांजराचे कान आणि दोहो जिवांची ताणाताण   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   काळीवर नाहीं शेत, पांढरीवर नाहीं माती (घर)   खाण तशी माती   खाण तशी माती, आणि आत तशी भाची   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   खाण तशी माती, जाती तशी पोती (जात तशी पुत)   खाण तशी माती, नी आवै तशी धुती (पुती)   खारी माती   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   खोरे आपलेवशीन माती ओट्टा   खोरे माती आपल्‍याकडे उपसतें-ओढतें   खोर्‍याने माती आपल्‍याकडे उपसणें   गुणाची माती करणें   गेलें घाटीं, झाली माती   घर सांकड आणि बाईल-बायको माकड   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घोडयाच्या-हत्तीच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   चंदन म्‍हणतो सहाणे बाई कम जाती, तुझ्यासंगे झाली देहाची माती   चंदनाचे अंग झुरणीचें आणि सोन्याचे अंग करणीचें   चाल बैला चाल, हरळीवर माती घाल   छातीवर माती लावणें   जग लोक खाती, पसरकारा तोंडां माती   जाती तशि पिती, खाण तशि माती   जाती तशी पुती, खाण तशी माती   जातीसाठीं-करितां खावी माती   जातीसाठी खाती माती   जातीसाठीं माती खावी, जात कधीं न सोडावी   जातीसारखी पिती, खाणीसारखी माती   जित्या रोटी आणि मेल्या माती   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   जोंवर माती, तोंवर जाती   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP