Dictionaries | References

खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण

आपण जर आपल्‍या अधिकारास योग्‍य असे कार्य केले नाही, जरूर ते श्रम घेतले नाहीत तर आपली योग्‍यता कायम राहणार नाही व आपला मानहि राहणार नाही.

Related Words

जाण   अयोग्य - अयोग्यतेनें प्रतिष्ठा मिळविती ती अपराधाविना जाती   प्रतिष्ठा   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   मनीं जाण होणें   गांडीला नाहीं लंगोटी, गांवांत प्रतिष्‍ठा मोठी   पंधरा प्रकरच्या प्रतिष्ठा   ज्‍याची सर त्‍याला, उगीच प्रतिष्‍ठा कशाला   आपली प्रतिष्ठा सांगावी, तीच अप्रतिष्ठा म्हणावी   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   कोरडी प्रतिष्ठा   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   जाण   देवापेक्षां गुरवाची प्रतिष्ठा अधिक   ज्‍याला नाहीं प्रतिष्‍ठा, त्‍याची काय करावी थट्‌टा   चंद्राची प्रतिष्‍ठा सूर्य उगवला नाहीं तोंवर   कुचेष्टेवांचून प्रतिष्ठा वाढत नाहीं   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   धा जाण आवयक कोण रडनार   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   मनीं जाण होणें   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   कोरडी प्रतिष्ठा   जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   धा जाण आवयक कोण रडनार   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   पंधरा प्रकरच्या प्रतिष्ठा   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   मनीं जाण होणें   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP