Dictionaries | References

खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट

जी गोष्‍ट आपल्‍या स्‍वतःला चालत नाही, आपल्‍याला आवडत नसून निरुपयोगी आहे अशी वस्‍तु भटास देऊन टाकल्‍याने दानधर्म केल्‍याचेहि पुण्य मिळते व घरातील अडगळहि कमी होते. टाकाऊ वस्‍तु दानधर्म म्‍हणून देऊन टाकाव्या अशी काही लोकांची समजूत असते. तीस उद्देशून ही म्‍हण वापरतात. वाईट सुपार्‍या देवापुढे ठेवावयास घेतात व त्‍यांस भटाच्या सुपार्‍या म्‍हणतात.

Related Words

नट   भट पडो   खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   खटासी व्हावें खट, उद्धटासी उद्धट   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   खट-कण-कन-कर   तुझ्या कामांत भट पडो!   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   ताकांत डेंगणें घातले, सून पिईना गिर्‍हाईक घेईना!   खट कूळ   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण-उठिंगण पाहिजे-लागतें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP