Dictionaries | References

खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन

(गो.) कोठेहि गेलो तरी चुलीला तीनच धोंडे. पळसाला पाने तीनच, याप्रमाणें.

Related Words

तीन फातार मांडप   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   तिघांची तीन दारें   खयंथ गेल्‍यावर चुलीक फातर तीन   डोळे गेल्‍यावर पापण्याचा काय उपयोग   तीन   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तीन वाटेची माती न मिळणें   बोलाचे तीन पक्षः स्वोक्तिः शास्त्रोक्तिः लोकोक्तः   तीन पांच करणें   पळ गेला कोकणां (त), तीन पानें चुकेना (त)   तीन कोनी टोपी जिकडे फिरेल तिकडे सारखीच   तीन तेरा गोष्‍टी   कट्टींत फातर घालून बसप   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   तीन पुरुषप्रकार   तीन मद   तीन, क्षेत्रांतील दृश्यें   तीन ॠषि   तीन संन्याशाचीं वैशिष्‍ट्ये   तीन पोट भरण्याच्या जागा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   तीन गण   तीन देहावस्‍था   तीन अश्रु   अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   वाटेचा फांटा, तीन गांवचा हेलपाटा   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   तीन ठिकाणीं वांकडा   तीन दिवसाचा भाऊ   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   होळीची बोंब तीन चार दिवस   भिडे गेल्यावर पोट वाढता   छत्र गेल्‍यावर कुत्रें सुद्धां विचारीत नाहीं   फातर फोडुन वाय काढता   तीन नाड्‌या   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   तीन आमंत्रणें आलीं, मनाची गडबड झाली   काळापुढे तीन दीस झालो   घरां ना तीन तांदुळ, सान्नां उकडूं सोता रांडूळ   घरचें झाले थोडें आणि व्याह्याने धाडले घोडें, तेहि तीन पायांनी लंगडें   पांडव किती तर बाजल्याच्या-माच्याच्या खुरा इतके तीन आणि बोटें हातानें दाखवावयाचीं दोनच!   मांजर आडवें आलें तर तीन पावलें मागें जावें   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस   आयुष्य वित्त, घर हीं तीन उघडकीला आणूं नयेत   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   ई न मी न सवा तीन or ई न मी न साढे तीन   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   कपाळांतले ती फातर   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   काळापुढे तीन दीस झालो   कोठेंहि गेलें तरी पळसाला पानें तीन   खयंथ गेल्‍यार फळसाक पानां तीन   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   घरचें झाले थोडें आणि व्याह्याने धाडले घोडें, तेहि तीन पायांनी लंगडें   घरां ना तीन तांदुळ, सान्नां उकडूं सोता रांडूळ   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   जन्मकाळ, मध्यान्हकाळ आणि अंतकाळ हे तीन काळ फार कठीण आहेत   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   तिघांची तीन दारें   तीन   तीन अग्‍नि   तीन अडकून सीताराम   तीन अमावास्‍या   तीन अवस्‍था   तीन अश्रु   तीन आमंत्रणें आलीं, मनाची गडबड झाली   तीन ककार   तीन कष्‍ट   तीन, क्षेत्रांतील दृश्यें   तीन काळ   तीन कोनी टोपी जिकडे फिरेल तिकडे सारखीच   तीन गकार   तीन गण   तीन चव्वल खर्च होणें   तीन चव्वल देणें लागणें   तीन चांगले पण   तीन टक्‍के आदा व त्रेपन टक्‍के खर्च   तीन टक्‍के जमा, त्रेपन्न टक्‍के उचापत   तीन ठिकाणीं वांकडा   तीन तंट्‌याचीं कारणें   तीन तेरा गोष्‍टी   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   तीन तेरा (वाजणे   तीन तेरा होणें   तीन ताड उडणें   तीन दगडांत त्रिभुवन आठवतें   तीन देहावस्‍था   तीन दिवस संन्याशी, गांवांत उपवासी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP