Dictionaries | References

खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार


एखाद्या मनुष्‍याला प्राप्तीचे काही साधन नसतां तो एकसारखा खर्च करूं लागला असतां म्‍हणतात. बेकार उधळ्या.

Related Words

आधार   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   कुर्‍हाडीला नाही म्‍यान, आणि कुणब्‍याला नाही ग्‍यान   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   उडी नाही तर बुडी   गरीबाचा काळ नाही   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   कधीं नाही कधीं   आंब्याची गरज, आमसुलानें नाही पुरवत   उपयोगी आणि सुंदर, त्यांचे काम निरंतर   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   सोन्याचे ताटास कुडाचा आधार   गायीस नाही चारा, शेतांत नाही भारा   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   सुवर्णाचें ताट कुडाचा आधार   म्हातारा नवरा कुंकवाला आधार   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   दादल्यापरीस बाईल मोठी, मुसळ घेऊन लागे पाठी   घरावर नाही कौल, रिकामा डौल   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   शिव्या देऊं लागे:   काम नाहीं काडीचें, फुरसत नाही घडीची   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   अडाणी कुणबी दुप्पट (दुणा) राबे - अडाणी ० कृपणाला वरु लागे   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   खोट्या शपथेचा भार, कपटाला आधार   दुराचरणी माने खर्च   बुडत्याला काडीचा आधार   बुडीत खर्च   म्हातारा दादला कुंकवाला आधार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP