Dictionaries | References

खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें


खरे बोलणार्‍या मनुष्‍याला बहुधा त्रास सोसावा लागतो. खरे कोणास नको असते कारण ते बहुधा अप्रिय असते. म्‍हणून त्‍याचे निष्‍कासन करण्याचा जो तो प्रयत्‍न करीत असतो.

Related Words

खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   काखेस मारणें   बगलेंत मारणें   पायपोस मारणें   पैण भोंगणें-बाळगणें-पाळणें-धरणें-मारणें   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   बहर-बहर मारणें   पिछाडया मारणें-झाडणें   डोळा घालणें-मारणें   दुसर्‍याच्या अंडानें विंचू मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   टांग मारणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   शालजोडींतला देणें-मारणें   खूण मारणें   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   फड मारणें-राखणें-संभाळणें   खाकेस मारणें   तर(ल)वार गाजविणें-मारणें   बैठक-बैठक मारणें   कांटा मारणें   खुंटी मारणें   ताव देणें-मारणें   फड मारणें-संपादणें-मारुन जाणें-मारुन नेणें   बुडी-बुडी मारणें-देणें   उपकारांनी मारणें   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   वाण-वाण मारणें   अघाडी मारणें   मारणें-चपेटा मारणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   भूक मारणें   पाठीवर मारा (मारणें) पण पोटावर मारुं नका (नये)   वान-वान मारणें   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   कुणब्‍याचा बेटा, गांडीत (ढुंगात) लंगोटा, पण धर्माचा मोठा   मेख ठेवणें   मेट-मेटें मारणें-मारुन पडणें   मार मारणें-देणें   बैठक मारणें   हाडाला-हाडीं फांसण्या घालणें-मारणें   मुरका-मुरका मारणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   मेलेल्याला मारणें   घोडे मारणें   बाला देणें-मारणें   फडावर शड्डू मारणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खश मारणें   गांव मारणें   घोडे मारणें   छान मारणें   जगाला लाथ मारणें   डोळा घालणें-मारणें   दडंची मारणें   दांडी मारणें   पाचर मारणें   फांदा-फांदा मारणें   बगल मारणें   बगला मारणें   बुबी, बुट्टीस मारणें-देणें   बांगडी मारणें   बाला देणें-मारणें   बाह्या थापटणें-पिटणें-मारणें   मूठ मारणें   मन मारणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   मारणें-चपेटा मारणें   मिटकी-मिटक्या मारणें   रेघ मारणें   लात-लाथ-लाथ मारणें   वान-वान मारणें   वारुळांत साप आणि वर मारणें   शालजोडींतून मारणें देणें   हुल्या मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP