Dictionaries | References

खाद तशी लात

ज्‍या मानाने एखाद्याचे खाणें असते त्‍या मानाने त्‍यामध्ये शक्ति असते.

Related Words

लात   खाण तशी माती, नी आवै तशी धुती (पुती)   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   साहेब-साहेबलोकांची टोपी जशी फिरवावी तशी फिरते   माय तशी लेक, तमाशा देख   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   करणी करावी तशी भरणी भरावी   जाती तशी पुती, आत्ती तशी भाची   लात-थ   जाती तशी पुती   खाण तशी माती   खाद तशी लात   लात-लाथ-लाथ मारणें   वारा वाजेल-वाहील तशी पाठ करावी-ओवावी-द्यावी   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   नात तशी पोती, खाण तशी माती   जशी नियत, तशी बरकत   जशी देणावळ, तशी धुणावळ   जशी दानत, तशी बरकत   लात म्हणणें   जशी शक्ति, तशी भक्ति   घरची खुंटी तशी   कुडी तशी पुडी   खाण तशी माती, आणि आत तशी भाची   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   खाद हरी व्याध   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   घरीं आइल्‍या लक्ष्मीक लात इश्या मारका?   जशी काया, तशी छाया   जशी कुडी, तशी पुडी   जसा राजा, तशी प्रजा   जशी दृष्टि तशी सृष्टि   जसा भोग्‍या भेटेल तशी रात्र उजडायची   जशी दिता, तशी घेता   जशी नाणेवारी चालते, तशी जगीं खुशामत वाढते   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   जशी कामना, तशी भावना   अशी तशी   नात्याची जवळीक तशी आदराची कोंवळीक   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   जशी जोड, तशी मोड   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   अशी आहे तशी आहे   जशी मैत्री वाढते, तशी दृढ होत जाते   किंमत घड्याळीं चालीवर, तशी मानवी पराक्रमावर   भोग्या मिळेल तशी रात्र काढावी   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP